Inspiration för läxhjälp
Här under korona är det viktigt att dina barn stimuleras intellektuellt, särskilt under läxor. Bli inspirerad av hur du hanterar ditt barns hemundervisning med den här videon: